Lohia Mechatronik. Kabra塑料挤出机械 用于母料的复合线 Lohia-Tape-Plant hit Mamta. Reliance-Polymers.
Lohia Mechatronik.
Kabra塑料挤出机械
用于母料的复合线
Lohia-Tape-Plant
hit
Mamta.
Reliance-Polymers.

真空成型机|VACUFORM机器|热成型机。

制造商和供应商的热成型机,Vacccm热成型机和自动热成型机。源直线热成型机和厚壁热成型机。有关热成型机和塑料一次性制造机械联系销售【预防】

必需 - 热成型机,真空热成型机

EREMA RGA 160 TVE回收挤出线

EREMA RGA 160 TVE回收挤出线