Lohia Mechatronik. Kabra塑料挤出机械 用于母料的复合线 Lohia-Tape-植物 hit Mamta. Reliance-Polymers.
Lohia Mechatronik.
Kabra塑料挤出机械
用于母料的复合线
Lohia-Tape-植物
hit
Mamta.
Reliance-Polymers.
产品搜索
1mantbex
二手吹塑机 - IBM

源使用过IBMS用于药品包装瓶。翻新注射吹塑机械及翻新注射吹塑机供应商

用于销售 - 二手喷射吹塑机械,翻新IBM注塑吹塑机

Kautex KB15吹塑机

Kautex KB15吹塑机

再循环塑料

塑料道路

回收 - 塑料袋